Information in English

Kulturstyret gir støtte til studentforeninger. I tillegg kan enkeltpersoner og prosjekter søke om prosjektstøtte. Nye organisasjoner og aktiviteter kan gis særlig støtte til oppstart, innkjøp av nødvendig utstyr og lignende. Hvert år behandler Kulturstyret mellom 250 og 300 søknader, og fordeler ca 2,9 millioner kroner. Midlene som fordeles kommer fra semesteravgiften.

Foreninger som søker støtte må ha egne vedtekter som er vedtatt av en generalforsamling, og som fastslår foreningens formål. Foreninger ved UiO og HiOA må være registrerte i Registreringsordningen for studentforeninger.

Hvordan søke?

For å søke om støtte fra Kulturstyret må du logge deg inn på SiO sine sider og gå inn på «Min Forening». Der legger du inn informasjon om studentforeningen din, laster opp vedtekter og regnskap, og fyller ut et søknadsskjema. Søknaden blir automatisk sendt til Kulturstyret, som behandler søknaden på neste møte.

SiO Foreninger tilbyr både regnskapskurs som man kan melde seg på  her!, og personlig søknadsveiledning. Dersom du ønsker personlig veiledning, kan dette avtales ved å sende mail til foreninger@sio.no. Dette anbefales sterkt hvis det er første gang du søker.

NB! Budsjett- og regnskaps oppsett til søknad finnes her. Det gis opplæring i bruk av dette på SiO Foreninger sitt regnskapskurs for små foreninger. Klikk her for mer informasjon om kurset.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om søknadsfrister, møtedatoer, utforming av søknad og hvordan å sende inn en søknad; kan du ta kontakt med administrasjonssekretær, Elella Daba på tlf. 22858606
Det er telefontid mandag klokken 11:00-13:00 og torsdag klokken 10:00-12:00. Alternativt kan du sende en epost e.daba@studentvelferd.no.

Har du spørsmål mer generelt om Kulturstyret eller ønsker forklaring av vedtak og behandlingsprosessen i Kulturstyret; kan du ta kontakt med Kulturstyreleder Idun Kløvstad på epost kulturstyreleder@studentvelferd.no.
Hun har kontortid på Villa Eika på Blindern (Problemveien 5) mandag kl. 9-12 og torsdag kl. 12 -16. Send gjerne en mail i forkant, dersom du ønsker et møte.

Kulturstyrets mandat, tildelingskriterier og handlingsplan finner du under «Kulturstyrets Dokumenter».

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Det finnes tre versjoner: